top of page
מי אנחנו

תנאי הרשמה והשתתפות בתכנית

MU8A0093.jpg

מדיניות שכר לימוד לשנת הלימודים 2022/23

עלות שנתית

שכר הלימוד הינו $1,499 לכל שנת הלימודים, וכולל את כל חוברות וחומרי הלימוד.

כמו כן, תינתן כניסה חינם לאירועים ולטיולים משפחתיים.

 

מועדי ההרשמה ושכר הלימוד

הרשמה עד לתאריך ה 30 ביוני 2022 בחצות - שכר לימוד של $1,199

מה-ראשון ביולי עד לתאריך ה 31 ביולי 2022 בחצות - שכר לימוד של $1,329

מה-ראשון באוגוסט ואילך - שכר לימוד של $1,499

 

הרישום לתכנית נעשה באמצעות אתר האינטרנט שלנו. בכדי לשריין מקום בתכנית יש להשלים את טופס הרישום ואת תהליך התשלום.

בראשית היא תכנית קהילתית המבוססת על התנדבות ומעורבות משפחתית. בכדי להשאיר את שכר הלימוד ברמתו הנוכחית אנו זקוקים למעורבות המשפחה בתחומים ונושאים שונים במהלך שנת הלימודים. מתוך הבנה שלא כל משפחה מסוגלת לתרום את הזמן הנדרש, בכל שנה נאסף מכל משפחה פקדון מעורבות הורית בסך $100, בנוסף לשכר הלימוד. הפיקדון יוחזר בסוף שנת הלימודים למשפחות אשר נרתמו וסייעו בפעילות במהלך השנה ואשר צברו 4 נקודות מעורבות משפחתית, בהתאם למדדים ידועים ומוגדרים מראש. לפרטים נוספים בנושא המעורבות המשפחתית לחץ כאן.

הנחות בשכר הלימוד

הנחת אחים של 5% משכר הלימוד בתקופת הרישום הרלוונטית תינתן לילד שני ואילך במשפחה שנרשם לתכנית.

הורים אשר אינם מסוגלים לעמוד בשכר הלימוד, מוזמנים לפנות באופן דיסקרטי לועדת רישום בכתובת registration@bereisheet.org

תנאי התשלום

את תשלום שכר הלימוד ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי או בהעברה בנקאית.

התשלום ראשון הינו מקדמה בסך $100 המשולמת עם מלוי טופס ההרשמה. ניתן לבטל את ההרשמה ולקבל את המקדמה חזרה עד שבועיים לפני תחילת הלימודים. 

יתרת שכר הלימוד תגבה בשמונה תשלומים חודשיים שווים החל מחודש ספטמבר.

במידה ואין באפשרותכם לשלם בכרטיס אשראי ניתן ליצור קשר עם ועדת רישום בכתובת registration@bereisheet.org

על מנת לתאם תשלום מלא בהמחאה.

תנאי התכנית

מדיניות החזרת כספי שכר לימוד

- תלמיד שיבקש לעזוב עד שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים יקבל החזר מלא של שכר הלימוד.

- תלמיד שיבקש לעזוב מתחילת שנת הלימודים ועד לסוף השנה הקאלנדרית יקבל החזר מלא של שכר הלימוד פרט למקדמה בסך $100.

- לא יתאפשר החזר כספי לאחר סיום השנה הקאלנדרית.

- לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות של תלמיד מסיבות אישיות (חופשה, מחלה וכדומה).

מדיניות רישום מאוחר

רישום מאוחר יעשה על בסיס מקום פנוי בלבד, ומותנה באישור מנהלת בית הספר. שכר הלימוד יופחת בהתאם למספר המפגשים שהתלמיד הפסיד. פקדון מעורבות הורית ישולם במלואו ללא קשר לתאריך הרישום. מקרים מיוחדים יועלו לדיון בפני וועדת רישום, אשר בסמכותה לחרוג ממדיניות זו.

רשימת המתנה

במידה וכיתה תתמלא, תפתח רשימת המתנה לכיתה. רישום ברשימת ההמתנה אינו מבטיח רישום לכיתה, אלא נותן עדיפות ברישום במידה ויתפנה מקום בכיתה, או במידה ותיפתח כיתה חדשה לקבוצת הגיל הרלוונטית.

מדיניות שיעורי השלמה

שיעורים אשר יתבטלו בשל מזג אויר סוער, בעיות תשתית (כגון הפסקת חשמל או מים) או משום שמקום הלימוד הקבוע אינו זמין או אינו נגיש, יושלמו במהלך השנה בהתאם לזמינות הצוות ומקום הלימוד עד למקסימום של שיעורי השלמה.

bottom of page