top of page

מעורבות משפחתית

בראשית נוסדה כארגון ללא כוונת רווח ע"י הורים ועבור כל המשפחות בקהילה. בראשית מושתתת ברובה על התנדבות הורים. על מנת להמשיך ולקיים את בראשית ולהבטיח הצלחתה כל משפחה נדרשת להירתם ולסייע בתחומים שונים הקשורים לפעילות. מעבר לתחושת הסיפוק שהתנדבות בבראשית נותנת לנו ההורים, אין דבר יותר טוב עבור ילדינו מאשר לראות אותנו שותפים לעשייה. ולכן השנה בראשית תיצור הזדמנויות בהן יוכלו גם ילדינו להתנדב. אנו נעדכן אתכם באירועים או הזדמנויות בהם ההורה יוכל להתנדב עם ילדיו ובמקרים בהם הילד יוכל להתנדב ללא הורה מלווה.

לשם כך, ומתוך הבנה שלא כל משפחה מסוגלת לתרום את הזמן הנדרש, בתחילת כל שנת לימודים נאסף פקדון מעורבות משפחתית על סך $100 למשפחה ($200 עד לשנה״ל 2021/2022), מעבר לשכר הלימוד. פיקדון זה הינו כנגד 4 נקודות מעורבות הניתנות לצבירה בדרכים שונות במהלך השנה (דוגמאות ניתן למצוא בטבלה דלהלן). אנו מצפים ומקווים שנזכה להחזיר את הפיקדון לכל משפחה ומשפחה בסוף השנה לאחר שכל המשימות הדורשות התנדבות כוסו במלואן.

התנדבות בארוע של בראשית / נקודה אחת

בראשית מקיימת אירועים שונים לילדי בראשית, למשפחותיהם, ולקהילה כולה.

הפעילויות באירוע שמזכות נקודות זכות על מעורבות הורית הינן: התנדבות לסייע בהקמה של אירוע,

פירוק של אירוע (מינימום שעתיים), השתתפות בהכנות לאירוע, עיצוב גרפי עבור אירוע, הפעלת עמדה באירוע.

חברות בוועדה / 4 נקודות

בראשית פועלת באמצעות וועדות הנפגשות באופן שוטף ופועלות כל ועדה בתחומה ומדווחת לצוות ההנהלה.

בכל ועדה חברים פעילים מצוות ההנהלה וכן הורים מתנדבים נוספים. השתתפות בוועדה כרוכה בפגישות תיאום ובהנעה קדימה של אותו תחום בה מתעסקת הועדה (לפחות 80% נוכחות בפגישות)

גיוס נותן חסות או תורם / 4 נקודות

גיוס נותן חסות או תורם שיתמוך בפעילות בראשית בשנת הפעילות ע"י מתן חסות או תרומה של לפחות $3,000.

עריכת פעילות / הרצאה בבית / 2 נקודות

הרבה מהפעילויות שלנו נערכות בבתים של חברים בקהילה, בין אם אלה הרצאות או שיעורי השלמה.

הורה כיתה / 2 נקודות

הורה כיתה עומד בקשר עם המורה והמנהלת במהלך השנה ומרכז תקשורת ברמת הכיתה עם שאר ההורים.

לתשומת לבכם, לטבלה זו עשויות להתווסף במהלך השנה משימות נוספות אשר יזכו בנקודות מעורבות משפחתית.

bottom of page