top of page

מעורבות משפחתית

בראשית נוסדה כארגון ללא כוונת רווח ע"י קבוצת הורים ועבור כל המשפחות בקהילה. בראשית מושתתת ברובה על התנדבות הורים. על מנת להמשיך ולקיים את בראשית ולהבטיח את הצלחתה כל משפחה נדרשת להירתם ולסייע בתחומים שונים הקשורים לפעילויות. מעבר לתחושת הסיפוק שהתנדבות בבראשית נותנת לנו ההורים, אין דבר יותר טוב עבור ילדינו מאשר לראות אותנו שותפים לעשייה. 

לשם כך, ומתוך הבנה שלא כל משפחה מסוגלת לתרום את הזמן הנדרש, בתחילת כל שנת לימודים נאסף פקדון מעורבות משפחתית על סך $100 למשפחה ($200 עד לשנה״ל 2021/2022), מעבר לשכר הלימוד. פיקדון זה הינו כנגד 4 נקודות מעורבות הניתנות לצבירה בדרכים שונות במהלך השנה (דוגמאות ניתן למצוא מטה), ויוחזר בסיום השנה למשפחות אשר התנדבו בהתאם.

התנדבות בארוע של בראשית 

בראשית מקיימת אירועים שונים לילדי בראשית, למשפחותיהם, ולקהילה כולה.

הפעילויות באירוע שמזכות נקודות זכות על מעורבות הורית הינן: התנדבות לסייע בהקמה של אירוע,

פירוק של אירוע (מינימום שעתיים), השתתפות בהכנות לאירוע, עיצוב גרפי עבור אירוע, הפעלת עמדה באירוע.

חברות בוועדה 

בראשית פועלת באמצעות וועדות הנפגשות באופן שוטף ופועלות כל ועדה בתחומה ומדווחת לצוות ההנהלה.

בכל ועדה חברים פעילים מצוות ההנהלה וכן הורים מתנדבים נוספים. השתתפות בוועדה כרוכה בפגישות תיאום ובהנעה קדימה של אותו תחום בה מתעסקת הועדה (לפחות 80% נוכחות בפגישות)

גיוס נותן חסות או תורם 

גיוס נותן חסות או תורם שיתמוך בפעילות בראשית בשנת הפעילות ע"י מתן חסות או תרומה של לפחות $3,000.

עריכת פעילות / הרצאה בבית 

הרבה מהפעילויות שלנו נערכות בבתים של חברים בקהילה, בין אם אלה הרצאות או שיעורי השלמה.

הורה כיתה 

הורה כיתה עומד בקשר עם המורה והמנהלת במהלך השנה ומרכז תקשורת ברמת הכיתה עם שאר ההורים.

לתשומת לבכם, לטבלה זו עשויות להתווסף במהלך השנה משימות נוספות אשר יזכו בנקודות מעורבות משפחתית.

bottom of page