עיקרי התכנית לפי קבוצות גיל

גן חובה

- לימוד חוויתי דרך יצירה, משחק, סיפור ושירה

- היכרות עם שירים וסיפורים מהתרבות הארץ ישראלית ומהמסורת היהודית

- הכרת מרכיבי סיפורי החגים

- העשרת אוצר המילים ושיפור השפה הדבורה דרך משחק

- לימוד מנהגים וסמלים בולטים בתרבות הישראלית ובמסורת היהודית

- לימוד מילים ומקצבי שירי ילדות מוכרים

- הכרת אותיות הא"ב בדפוס – צליליהן, שמותיהן כתיבתן וסדרן

  הלמידה תתבצע תוך שימוש בחוברת "יסודות הקריאה - אותיות" / ראובת נצן

- העשרה פונולוגית: מציאת צליל ואות פותחת וסוגרת במילה

- התאמת מילה לתמונה, זיהוי מילים כתובות

טרום חובה

- לימוד חוויתי דרך יצירה, משחק, סיפור ושירה

- היכרות עם שירים וסיפורים מהתרבות הארץ ישראלית ומהמסורת היהודית

- הכרת מרכיבי סיפורי החגים

- העשרת אוצר המילים ושיפור השפה הדבורה דרך משחק

- לימוד מנהגים וסמלים בולטים בתרבות הישראלית ובמסורת היהודית

- לימוד מילים ומקצבי שירי ילדות מוכרים

- למידה של האותיות המופיעות בשמות ילדי הקבוצה – ילדי טרום חובה

כיתה ב׳

- לימוד חוויתי דרך יצירה, משחק, סיפור ושירה

- היכרות עם שירים וסיפורים מהתרבות הארץ ישראלית ומהמסורת היהודית

- הכרת מרכיבי סיפורי החגים

- העשרת אוצר המילים ושיפור השפה הדבורה,

  דיבור על-פי מבנה תחבירי נכון ושימוש באוצר מילים התואם את אוצר המילים הנלמד

- לימוד מנהגים וסמלים בולטים בתרבות הישראלית ובמסורת היהודית

- היכרות עם סיפורי התנ״ך

- חזרה ותרגול אותיות הא"ב בכתב

- עבודה עם חוברות אשר מוכרות ומאושרות על ידי משרד החינוך

- קריאה עצמאית של סיפורים קצרים ברמת ראשית קריאה ומעלה

   (שימוש בספרונים לראשית קריאה)

- כתיבת משפטים פשוטים, תקינים מבחינה תחבירית

- כתיבת תשובה מלאה

- שימוש תקין במילות שאלה במשפט

כיתה א׳

- לימוד חוויתי דרך יצירה, משחק, סיפור ושירה

- היכרות עם שירים וסיפורים מהתרבות הארץ ישראלית ומהמסורת היהודית

- העשרת אוצר המילים ושיפור השפה הדבורה

- לימוד מנהגים וסמלים בולטים בתרבות הישראלית ובמסורת היהודית

- לימוד טקסטים שונים (שירים, דקלומים, סיפורים) של סופרים ומשוררים ישראלים

- עונות השנה

- חזרה על אותיות הא“ב בדפוס – צליליהן, שמותיהן וסדרן, וקריאתן

  עבודה עם חוברות אשר מוכרות ומאושרות על ידי משרד החינוך

- הכרת התנועות וסימני הניקוד

- לימוד ותרגול אותיות הכתב 

- קריאה עצמאית של סיפורים קצרים ברמת ראשית קריאה

- כתיבת מילים ומשפטים פשוטים

- כתיבת משפטי תשובה לשאלות המובאות מתוך טקסט פשוט

 

כיתה ד׳

- היכרות עם שירים וסיפורים מהתרבות הארץ ישראלית ומהמסורת היהודית

- הכרת מרכיבי סיפורי החגים

- העשרת אוצר המילים ושיפור השפה הדבורה, דיבור על-פי מבנה תחבירי נכון

  ושימוש באוצר מילים התואם את אוצר המילים הנלמד

- לימוד מנהגים וסמלים בולטים בתרבות הישראלית ובמסורת היהודית

- היכרות עם מפת ישראל, אזורים, מקומות, ערים מרכזיות

- היכרות עם מקומות בישראל והתושבים החיים בישראל

- שימוש בחוברות הכוללות אוסף של קטעי קריאה ומשימות כתיבה

- הפקת מידע ולמידה מטקסטים כתובים

- הכרת הסיומות האופייניות למילים בלשון זכר ובלשון נקבה, ביחיד וברבים

- שימוש בפעלים בזמנים ובגופים שונים

- התאמה בין שם עצם לשם תואר

- הבחנה בין זכר לנקבה בשמות מספר

- הבעת עמדה אישית על נושא או על טקסט כתוב מחוברת או עיתון

- כתיבת משפטים פשוטים ומורכבים, תקינים מבחינה תחבירית

- הכרות עם יצירות של סופרים

- שימוש בעיתון בעברית קלה: עיתון בראשית

- החלפת ספרים (במהלך השנה הילדים יקבלו ספרים לקריאה עצמאית בבית)

- הבעת עמדה אישית על נושא או על טקסט כתוב.

כיתה ג׳

- לימוד חוויתי דרך יצירה, משחק, סיפור ושירה

- היכרות עם שירים וסיפורים מהתרבות הארץ ישראלית ומהמסורת היהודית

- הכרת מרכיבי סיפורי החגים

- העשרת אוצר המילים ושיפור השפה הדבורה, דיבור על-פי מבנה תחבירי נכון

   ושימוש באוצר מילים התואם את אוצר המילים הנלמד

- לימוד מנהגים וסמלים בולטים בתרבות הישראלית ובמסורת היהודית

- עבודה עם חוברות אשר מוכרות ומאושרות על ידי משרד החינוך

- היכרות עם אישים בולטים (כגון: הרצל, אליעזר בן יהודה, חיים נחמן ביאליק)

  בתרבות ובהיסטוריה של ארץ ישראל

- כתיבת משפטים פשוטים ומורכבים, תקינים מבחינה תחבירית

- הבנת רצפים כרונולוגיים

- הכרת הסיומות האופייניות למילים בלשון זכר ובלשון נקבה, ביחיד וברבים

- התאמה בין שם עצם לשם תואר

- הבחנה בין זכר לנקבה בשמות מספר

- כתיבת תשובה מלאה

- העמקה בהבנת מבנה המשפט ומרכיביו

- קריאה עצמאית של סיפורים קצרים

- הפקת מידע ולמידה מטקסטים כתובים

כיתה ז׳

- היכרות עם שירים וסיפורים מהתרבות הארץ ישראלית ומהמסורת היהודית

- הכרת מרכיבי סיפורי החגים

- לימוד מנהגים וסמלים בולטים בתרבות הישראלית ובמסורת היהודית

- העשרת אוצר המילים ושיפור השפה הדבורה, דיבור על-פי מבנה תחבירי נכון

  ושימוש באוצר מילים  התואם את אוצר המילים הנלמד

- היכרות עם מנהיגים בתנ"ך (שופטים ומלכים)

- דיון בשאלות של זהות ושייכות

- שימוש בחוברות הכוללות אוסף של קטעי קריאה ומשימות כתיבה

- הפקת מידע ולמידה מטקסטים כתובים

- הבעת עמדה אישית על נושא או על טקסט כתוב

- פירוש מלים וביטויים

- הבעת עמדה מנומקת על טקסט

- הבעת עמדה בנושא שנוי במחלוקת וביסוסה תוך התייחסות לטיעונים שכנגד

- שימוש בעיתון ינשוף

- שורשים -דיון והעמקה בנושא הזהות

כיתה ה׳ - ו'

- היכרות עם שירים וסיפורים מהתרבות הארץ ישראלית ומהמסורת היהודית

- הכרת מרכיבי סיפורי החגים

- לימוד מנהגים וסמלים בולטים בתרבות הישראלית ובמסורת היהודית

- העשרת אוצר המילים ושיפור השפה הדבורה, דיבור על-פי מבנה תחבירי נכון

  ושימוש באוצר מילים התואם את אוצר המילים הנלמד

- דיון בשאלות של זהות ושייכות

- דיון בנושא מנהיגות ודמוקרטיה

- שימוש בחוברות הכוללות אוסף של קטעי קריאה ומשימות כתיבה

- הפקת מידע ולמידה מטקסטים כתובים

- הבעת עמדה אישית על נושא או על טקסט כתוב

- פירוש מלים וביטויים

- זיהוי והפקה של מילים מאותו שורש

- הכרת סיומות בזכר ובנקבה, ביחיד וברבים

- הכרות עם יצירות של סופרים

- שימוש בעיתון ינשוף

- קריאה עצמאית של סיפורים קצרים

NEWLogo-PNG_edited.png
Levinzon CPA P.C logo.png

Bereisheet Inc. does not discriminate on the basis of race, religion, or sex in the administration of its admission policies, staffing, education programs, or in any of its policies and operations.

© 2018 Bereisheet Inc.

  • Facebook
  • Instagram