top of page
WhatsApp Image 2020-03-19 at 1.56.44 PM.
מי אנחנו

הרשמה לתכנית לימודים אונליין לשנה"ל 2020/21

תוכנית בראשית אונליין תתמקד בהקנייה ושיפור מיומנויות השפה העברית: קריאה, כתיבה,
הבנת הנשמע ודיבור. בתוכנית יושם דגש על שטף דיבור ועל דיוק בשימוש בשפה.
בנוסף, נעשיר את הידע הכללי והתרבותי של הילדים בנושאים הבאים: חגי ישראל, סיפורת עברית,
סיפורי תנ״כ, ופרקים בהיסטוריה של עם ישראל.

התכנית תכלול 20 מפגשים שבועיים בימי שלישי בשעה 5 בערב, החל מה-13 באוקטובר, 2020.

עיקרי התכנית

כיתות גן ו-K - יושם דגש על מיומנויות דיבור מדויק, הבנה וראשית קריאה.

כיתות א-ג - יושם דגש על הקנייה ושיפור של מיומנות הקריאה והכתיבה. למידה על חגי ישראל, סיפורים ושירים.

כיתות ד-ה יושם דגש על מיומנויות קריאה ודיבור. נלמד על חגי ישראל, פרקים בהיסטוריה ותנ״כ.

כיתות ו-ז יושם דגש על מיומנויות קריאה ודיבור. נלמד על על חגי ישראל ,אקטואליה ופרקים
בהיסטוריה.

bottom of page