top of page
מי אנחנו

החזר פיקדון מעורבות הורית

יש לוודא שהפרטים דלהלן נכונים ובחר כיצד ברצונך לקבל את ההחזר.

 

שימו לב, אי בחירה מעבר לתאריך 15 באוגוסט 2022 יתפרש כתרומת ההחזר לבראשית.

 

בכל שאלה ניתם לפנות אלינו בכתובת registration@bereisheet.org

 

בתודה,

צוות בראשית

depositphotos_97629770-stock-photo-volun
bottom of page