NEWLogo-PNG_edited.png
Levinzon CPA P.C logo.png

Bereisheet Inc. does not discriminate on the basis of race, religion, or sex in the administration of its admission policies, staffing, education programs, or in any of its policies and operations.

© 2018 Bereisheet Inc.

 

תכנית בני ובנות מצווה

חוויה יהודית- ישראלית לשנת בר/בת המצווה

מוזמנים להצטרף בנים בכיתה ז׳ ובנות בכיתה ו׳, לקחת חלק במסע משמעותי במעגלי השייכות: האישי
המשפחתי, הישראלי והיהודי.
בתכנית 10 מפגשים, חלקם בשיתוף עם ההורים.
במהלך המפגשים נעסוק בנושאים שונים כמו: התבגרות, אורח חיים בריא, זהות אישית וקולקטיבית,
מושגים ביהדות, תיעול כעסים, רכישת כלים להצלחה ועוד.

 

מנחת התכנית היא שירי יצחק. שירי בעלת תואר ראשון בחינוך וספרות עברית ותואר שני בייעוץ חינוכי
מהאוניברסיטה העברית. בישראל, שירי עבדה כיועצת חינוכית ומנחת קבוצות וכיום היא מלמדת מבוא
לפסיכולוגיה ובריאות בתיכון בהובוקן. בנוסף, שירי מתמחה בהעברת סדנאות למבוגרים ומתבגרים
במסגרות השונות תוך שימוש בכלים ממדעי הפסיכולוגיה החיובית.


המפגשים יתקיימו בימי שלישי בטמפל עימנואל בקלוסטר בשעות 6.30-8.00 בערב.

עלות התוכנית הינה: $450

על הילדים המשתתפים בתוכניות להיות מסוגלים להבין, לדבר ולקרוא בעברית

  • Facebook
  • Instagram