top of page
מי אנחנו

תכנית בני ובנות מצווה

חוויה יהודית- ישראלית לשנת בר/בת המצווה

ל אדם משתייך במהלך חייו למעגלים שונים: מעגל משפחתי, מעגל חברתי, מעגל כיתתי, מעגל לאומי ועוד.

מעגלי שייכות אלו, מרכיבים למעשה את זהותו של האדם ומעצבים את אישיותו.

בתוכנית בני המצווה נבדוק לעומק את כל אחד ממעגלי השייכות.

באמצעות לימוד על בגרות, אחריות ונתינה נעצב את היחס של תלמידי בני המצווה לעצמם, למשפחתם ולקהילה הסובבת אותם.

במהלך הפעילויות, נדבר על ערבות הדדית ותיקון עולם, שיובילו אותנו לשתי פעילויות התנדבות בקהילה.

בסיום הלימודים נערוך טקס בגרות בו יחצו תלמידי בני המצווה את שער הבגרות.

 

תוכנית בני מצווה של בראשית נבנתה סביב תוכניות ישראליות אשר עברו התאמה עבור בני הנוער בקהילתנו, ומזמינה נערים ונערות בני 12-13, לחוויות למידה מעצבת.


התוכנית בנויה מ13 מפגשים ותחל ב12 לאוקטובר. המפגשים יתקיימו בימי חמישי בטמפל עמנואל שבקלוסטר בין השעות 18:30 ל19:45 (לו"ז התוכנית המדוייק ימסר בסמוך למועד התחלת התוכנית).

עלות התוכנית הינה: $590

על הילדים המשתתפים בתוכניות להיות מסוגלים להבין ולדבר עברית.

bottom of page