תכנית בני ובנות מצווה

חוויה יהודית- ישראלית לשנת בר/בת המצווה

מוזמנים להצטרף בנים בכיתה ז׳ ובנות בכיתה ו׳, לקחת חלק במסע משמעותי במעגלי השייכות: האישי
המשפחתי, הישראלי והיהודי.
בתכנית 10 מפגשים בהם נעסוק בנושאים שונים כגון: התבגרות, אחריות וערבות הדדית, מורשת וחיבור לשורשים, ציונות ואהבת ישראל, תרומה לקהילה וחשיבותה, מושגים ביהדות ועוד.


המפגשים יתקיימו בימי חמישי בטמפל עימנואל בקלוסטר בשעות 6:15-7:45 בערב.

עלות התוכנית הינה: $450

על הילדים המשתתפים בתוכניות להיות מסוגלים להבין ולדבר עברית.