תכנית בני ובנות מצווה

חוויה יהודית- ישראלית לשנת בר/בת המצווה

מוזמנים להצטרף בנים בכיתה ז׳ ובנות בכיתה ו׳, לקחת חלק במסע משמעותי במעגלי השייכות: האישי
המשפחתי, הישראלי והיהודי.
בתכנית 10 מפגשים, חלקם בשיתוף עם ההורים.
במהלך המפגשים נעסוק בנושאים שונים כמו: התבגרות, אורח חיים בריא, זהות אישית וקולקטיבית,
מושגים ביהדות, תיעול כעסים, רכישת כלים להצלחה ועוד.


המפגשים יתקיימו בימי חמישי בטמפל עימנואל בקלוסטר בשעות 6.00-7:30 בערב.

עלות התוכנית הינה: $450

על הילדים המשתתפים בתוכניות להיות מסוגלים להבין, לדבר ולקרוא בעברית