top of page

Matching Program

חברות וארגונים רבים מציעים תכנית Matching לעידוד תרומה לקהילה. בתכנית Matching החברה מעבירה כספי תרומה לאותו ארגון אליו תרם העובד, גובה התרומה המועבר על ידי החברה לרוב זהה (Match) או כפול מזה שנתרם על ידי העובד במקור.

אנו בבראשית, נעריך מאוד את הסיוע מתוכנית ה Matching של חברתכם. כאות הערכה לכך שאתם מוכנים להשתתף בתוכנית ולהשקיע את הזמן בבירוקרטיה הדרושה במילוי הטפסים נשמח להעניק לרשותכם שובר מתנה בגובה של 15% מגובה סך התרומה.

אנא עיינו בתנאי השימוש המופעים מטה

תנאי שימוש:

15% יינתנו מגובה הסכום שנתרם על ידכם ועל ידי חברתכם יחדיו.

ניתן להשתמש בשובר המתנה כנגד כל שירות בתשלום הנגבה על ידי בראשית (שכר לימוד, מעורבות הורים, כניסה לאירועים, מסיבות וכו') לשובר המתנה אין שווי מזומן (ניתן לשימוש רק בתוך בראשית, לא ניתן לפדיון).

ניתן לשלב בין תוכנית ה Matching ותוכנית Benefactors, אולם משיקולי מס רק החלק שתורם העובד בתוכנית ה Matching יחשב עבור Benefactor.

שובר המתנה ניתן להעברה על פי שיקול דעתכם.

בראשית הינו ארגון ללא מטרות רווח, כל התרומות מזכות באישור פטור ממס.

להשתתפות בתוכנית Matching אנא צור עמנו קשר ב  fundcom@bereisheet.com

bottom of page