top of page
מי אנחנו

תנאי הרשמה והשתתפות בתכנית

MU8A0093.jpg

מדיניות שכר לימוד לשנת הלימודים 2023/24

עלות שנתית

שכר הלימוד הינו $1,599 לכל שנת הלימודים, וכולל את כל החוברות, אירועים בית ספריים וחומרי הלימוד.

 

בראשית היא תכנית קהילתית המבוססת על התנדבות ומעורבות משפחתית. אנו זקוקים למעורבות המשפחה בתחומים ונושאים שונים. מתוך הבנה שלא כל משפחה מסוגלת לתרום את הזמן הנדרש, בכל שנה נאסף מכל משפחה פקדון מעורבות משפחתית בסך $100, בנוסף לשכר הלימוד. הפיקדון יוחזר בסוף שנת הלימודים למשפחות אשר נרתמו וסייעו בפעילות במהלך השנה ואשר צברו 4 נקודות מעורבות משפחתית, בהתאם למדדים ידועים ומוגדרים מראש. לפרטים נוספים בנושא המעורבות המשפחתית לחץ כאן.

מועדי ההרשמה ושכר הלימוד (לביה״ס עד כיתה ז׳)

הרשמה עד לתאריך ה 31 במאי 2023 בחצות - שכר לימוד של $1,320

מה-ראשון ביוני עד לתאריך ה 31 ביולי 2023 בחצות - שכר לימוד של $1,449

מה-ראשון באוגוסט ואילך - שכר לימוד של $1,599

מועדי ההרשמה ושכר הלימוד (תוכניות מיוחדות)

המחיר לכיתה ח׳ הינו $660

המחיר לתוכנית הנוער הינו $790

תהליך ההרשמה

הרישום לתכנית נעשה באמצעות אתר האינטרנט שלנו. בכדי לשריין מקום בתכנית יש להשלים את טופס הרישום ואת תהליך התשלום.

הנחות בשכר הלימוד

הנחת אחים של 5% משכר הלימוד בתקופת הרישום הרלוונטית תינתן לילד שני ואילך במשפחה שנרשם לתכנית.

הורים אשר אינם מסוגלים לעמוד בשכר הלימוד, מוזמנים לפנות באופן דיסקרטי - finaid@bereisheet.com

תנאי התשלום

את תשלום שכר הלימוד ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי או בהעברה בנקאית.

התשלום ראשון הינו מקדמה (דמי הרשמה) בסך $100 המשולמת עם מלוי טופס ההרשמה.

ניתן לבטל את ההרשמה ולקבל את המקדמה חזרה עד שבועיים לפני תחילת הלימודים. 

יתרת שכר הלימוד תגבה בשמונה תשלומים חודשיים שווים החל מחודש ספטמבר.

תנאי התכנית

מדיניות ביטול הרשמה

- ניתן לבטל הרשמה עד שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים ולקבל החזר מלא של דמי ההרשמה בסך $100

- תלמיד שיבקש לעזוב מתחילת שנת הלימודים ועד לסוף השנה הקאלנדרית (31 לדצמבר) יקבל החזר יחסי של שכר הלימוד בהתאם למועד הביטול, פרט לדמי ההרשמה בסך $100.

- לאחר סיום השנה הקאלנדרית (31.12) שכר הלימוד ייגבה במלואו, לא יתאפשר כל החזר כספי וכן לא ביטול התשלומים העתידיים.

- לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות של תלמיד מסיבות אישיות (חופשה, מחלה וכדומה).

מדיניות רישום מאוחר

רישום מאוחר יעשה על בסיס מקום פנוי בלבד, ומותנה באישור מנהלת בית הספר. שכר הלימוד יופחת בהתאם למספר המפגשים שהתלמיד הפסיד. פקדון מעורבות הורית ישולם במלואו ללא קשר לתאריך הרישום. 

רשימת המתנה

במידה וכיתה תתמלא, תפתח רשימת המתנה לכיתה. רישום ברשימת ההמתנה אינו מבטיח רישום לכיתה, אלא נותן עדיפות ברישום במידה ויתפנה מקום בכיתה, או במידה ותיפתח כיתה חדשה לקבוצת הגיל הרלוונטית.

מדיניות שיעורי השלמה

שיעורים אשר יתבטלו בשל מזג אויר סוער, בעיות תשתית (כגון הפסקת חשמל או מים) או משום שמקום הלימוד הקבוע אינו זמין או אינו נגיש, יושלמו במהלך השנה בהתאם לזמינות הצוות ומקום הלימוד עד למקסימום של שיעורי השלמה.

bottom of page