top of page
מי אנחנו
girl.png

חדש! כיתת מכינה

בראשית שמחה להציג את תוכנית המכינה, תוכנית אשר מיועדת לילדים דוברי עברית בכיתות ג' – ה' אשר אינם קוראים בשפה העברית. 


התוכנית נבנתה על מנת לתת מענה לילדים דוברי עברית כשפת אם אשר עוד לא התנסו בקריאה וכתיבה בשפה העברית, ולכן אינם מתאימים להשתלב בכיתות הרגילות של בית הספר לעברית. 


מטרת התוכנית היא לעודד תלמידים בעלי מוטיבציה לימודית אשר כבר רכשו יכולות קריאה וכתיבה בשפה האנגלית לרכוש מיומנויות קריאה גם בשפה העברית. במהלך השנה התלמידים ישולבו בפעילויות בכיתת האם אשר אינן מצריכות קריאה וכתיבה, ובהמשך ובהתאם להתקדמותם ישולבו בכיתות האם לפי קבוצת גילם. 


על מנת להשתתף בתוכנית, נדרש בוחן בסיסי על מנת להעריך את רמת היכולת הקיימת של התלמידים. על התלמיד, לדוגמא, להיות בקיא במספר ידיעות כלליות בשפה העברית, הכרת האותיות ולהציג יכולות שיחה בסיסיות. חשוב לציין שנוכחות רציפה והכנת שעורי הבית הינם תנאים הכרחים להצלחת התוכנית.

עלות התוכנית הינה:  $1,599 ($1,449 ברישום עד סוף חודש יולי)

WhatsApp Image 2023-06-13 at 10.43.16 AM.jpeg
bottom of page