top of page

מנהלת תכנית בראשית - הגדרת תפקיד

ארגון בראשית מחפש איש/אשת חינוך עם תעודת הוראה וניסיון בחינוך (פורמלי או אפורמלי) להוביל את תכנית האפטר סקול של בראשית. היקף המשרה הינו כ-50%. רצוי ניסיון בניהול צוות חינוכי.

להגשת מועמדות נא לפנות באימייל אל hr@bereisheet.org בצירוף קורות חיים.

 

להלן הגדרת תפקיד מפורטת ומלאה:

פדגוגיה

• פיתוח ושדרוג התוכנית החינוכית של ביה"ס, תוך התאמת הנושאים והחומרים לגיל הילדים, כולל תכנית בני מצווה ותכניות נוספות שיוסכם עליהן בעתיד.

• שיבוץ ילדים בכיתות תוך התייחסות לבקשות ההורים ולצרכי בראשית.

• כתיבת מטרות ויעדים לכל קבוצת גיל.

• עריכת מבחני הערכה לילדים באמצע וסוף שנה.

• השתתפות בפגישות צוות לשם הצגת התוכנית למורות והדרכתן .

• ארגון וניהול שוטף של חומרי בראשית, כולל גבוי וארכיון.

• הדרכה והנחיית מורים, בדגש על מורים חדשים

• הזמנת ספרי לימוד וציוד בתחילת השנה ובמהלך השנה כנדרש.

• מעקב אחר:

   o התאמת הנושאים והחומרים לגיל הילדים.

   o הגשת מערכי השיעור בזמן על ידי המורות, כולל רשימות ציוד.

   o הגשת משובים בזמן על ידי המורות.

   o תקשורת שבועית של המורות עם ההורים

 

עבודה עם הורים

• מתן מענה שוטף לשאלות הורים, קיום ערוץ פתוח לדיאלוג עם הורים בנוגע להתקדמות ולצרכים של הילדים שלהם, ודיווח לוועדת חינוך.

• מתן סיוע ומעקב בבעיות חריגות הקשורות לילדים בתכנית

• תקשורת חודשית עם ההורים

• ארגון לפחות אסיפת הורים אחת במהלך השנה

עבודה עם מורים

• ראיון מורים חדשים.

• הערכת מורים ודיווח לוועדת חינוך.

• קיום ערוץ פתוח עם המורים.

• השתתפות בפגישות צוות חודשיות.

• מעקב על מקרים מיוחדים מול המורים.

• תיאום ארועים וחגים מול המורים וועדת אירועים

• טיפול בהחלפת מורים בשעת הצורך.

בזמן השיעורים

• נוכחות בזמן כל השיעורים

• יצירת אווירה חיובית בביה"ס.

• סיורים להורים שמעוניינים להצטרף.

• סיוע למורות במידת הצורך בכל נושא חריג.

• תיאום השימוש ב חדרים/אולמות הזמינים וניצול מקסימלי שלהם.

• זמינות לבעיות הורים.

• קבלת הילדים ושחרורם.

• וודוא אכיפת החוקים של המבנה בו מתקיימים המפגשים של בראשית ותיאום עם הנהלת המבנה

ציוד ולוגיסטיקה

• הזמנת ציוד לפי בקשת המורות ובהתאם לתקציב

• ניהול רשימת ציוד עדכנית

• נגישות הציוד למורות.

תיאום עם הבורד

• השתתפות בישיבות בורד רלוונטיות ועל פי הזמנה מראש

• לימוד הכלים והכללים אשר בשימוש לתקשורת עם הורים ושימוש בהם

• עמידה בתקציב חינוך ותיאום מול ועדת חינוך וכספים לגבי ניצולת התקציב

• סיוע לוועדת רישום במאמצי הגיוס וההרשמה של ילדים לתכניות בראשית, כולל עריכת יום פתוח ו/או מפגש עם הורים

• הוצאה לפועל של חזון בראשית

bottom of page