בקרו באתר החדש שלנו בו מרוכזים כל הפרטים בנוגע למחנה קימאמה-בראשית: